CONTACT
 
 
 

Voor alle vragen en opgaves voor activiteiten kunt uw gebruik maken van dit formulier.

 

Ook kunt uw contact opnemen met een van onze onderstaande bestuursleden.

Bestuur:

bestuur@bsvdeuithoek.nl

 

Voorzitter: Mirella Smidt 0524-518869

Secretaris:Janita Hoveling

Penningmeester:Gonda Bakker

 

Activiteiten:

activiteiten@bsvdeuithoek.nl

 

 

Dianne Meijer

Alies Bouwers

 

Redactie:

redactie@bsvdeuithoek.nl

 

Jennie Wieberdink

Mia Voorstok

Evert Vermeulen

 

Beheerder Speeltuinen: Alfred Fik en Rick van Veenen

Beheerder Website Gerjan Smidt

info@bsvdeuithoek.nl